Faaborg Marineforening
Bestyrelsen
Aktiviteter
SkyttelavMinebladet
Annoncører
Marinelinks
Kontakt
Åbningstid i Marinestuen
Flotillehuset, Kanalvej 22, 5600 Faaborg
Hver onsdag fra 11-14
1st. Lørdag i måneden fra 10 - 16:30

Flotillehuset

Bliv medlem af Faaborg Marineforening
Kontakt Formand Hans Johansen
Tel.: 30 32 30 94
Mail: formand@faaborgmarineforening.dk

Du kan også bruge:
Marineforeningens optagelseblanket: LINK

Eller besøg os i Marinestuen
Flotillehuset, Kanalvej 22, 5600 Faaborg

Website er opdateret d. 18.11.2018.